Początek naszego Stowarzyszenia ma miejsce tam gdzie łączą się ścieżki byłego ŚTF-u, działającego w latach 1959 – 1962 i Klubu Fotograficznego Anonimowi Artyści powstałego w 2002r.

Pomysł ponownego powołania do życia Towarzystwa Fotograficznego narodził się po zorganizowanej przez Klub AA wystawie honorującej dorobek fotograficzny swoich poprzedników. „Historia w czerni i bieli, czyli Średzkie Towarzystwo Fotograficzne” miała swój wernisaż 1 czerwca 2006r.
w Ośrodku Kultury.

Wbrew temu co zwykło się mówić o różnicy pokoleń, w przypadku wspólnej pasji, okazała się ona być ogniwem łączącym.

Niespełna rok później, doszło do pierwszego spotkania inicjatorów organizacji, która nawiązywałaby do działalności poprzedników, a równocześnie potrafiła się odnaleźć w dobie wszechobecnej fotografii cyfrowej. Po blisko miesięcznych przygotowaniach, 10 maja 2007 roku w Złotej Sali Restauracji „Wiedeńska” zostało powołane do życia Średzkie Towarzystwo Fotograficzne. Za główny cel swojej działalności przyjęło popularyzacje fotografii we wszystkich jej dziedzinach, ochronę i popularyzację dorobku polskiej fotografii.

Zarząd:

Prezes:                      Bartłomiej Król
W-ce Prezes:              Monika Pogorzelec
Skarbnik:                   Janis Proksa