Ostatnie w 2015 roku ZM wygrał Adam Serowik. Gratulujemy!

Zdjęcie Miesiąca Grudzień

fot. Adam Serowik