Zwycięską fotografię przyniósł Adam Serowik. Gratulacje.
O temacie kolejnego ZM jeszcze poinformujemy.

 

zm wrzesień