W 2018 Średzkie Towarzystwo Fotograficzne było partnerem projektu
„Kulturalny MISZ-MASZ” realizowanego przez Spółdzielnie Socjalną CIT.

W ramach projektu współorganizowaliśmy wystawy w Centrum Informacji
Turystycznej: w lipcu „Wspomnienia z MODENY”, w sierpniu wystawę
pokonkursową „FotoGRAficznej GRY miejskiej”, we wrześniu wystawę
„Żeglarska Środa w obiektywie” a w październiku „Monidło – portret dla
ubogich”

„Kulturalny MISZ-MASZ – cykl spotkań i warsztatów aktywujących
społeczność małego miasta” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

baner_kultura