Średzka odsłona IV Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki przeszła do historii. W ubiegłą sobotę, właśnie w Środzie odbyła się jego inauguracja. ŚTF zaprezentował w sumie trzy wystawy.

Pierwsza wystawa, której wernisaż odbył się w galerii Centrum Informacji Turystycznej w Środzie przedstawiała „monidła” pochodzące ze zbiorów Powiatowego Archiwum Fotograficznego prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie. Bardzo dziękujemy wszystkim osobą, które zaufały nam przekazując na wystawę oryginały fotografii.

Wystawa oglądać można w godzinach pracy CIT-u do 14 listopada.

Kolejną wystawą zaprezentowaną w Środzie dotyczyła obszaru chronionego krajobrazu „Bagna średzkie”.

Na wystawę złożyły się fotografie archiwalne, zdjęcia dokumentujące działania przyrodników a także współczesne fotografie pokazujące postępujący zanik terenu bagien i działalność człowieka na ich terenie. Krótką prelekcję wygłosił Maciej Szajda związany z grupą średzkich ornitologów.

Ostatnim wydarzeniem było poznańskie otwarcie festiwalu. W galerii u Jezuitów w Poznaniu zaprezentowana została wspólna wystawa grup fotograficznych z Wielkopolski. Pokazaliśmy na niej wystawę, która inaugurowała działalność galerii CIT w Środzie Wielkopolskiej czyli historię zakładu fotograficznego „Jagielski – Lenicki”.

Wystawa czynna jest do 25 października.